Parti

Partiets formål

Siumut’s formål er at få udbredt og implementere et ikke undertrykt samfund, hvor folk udvikler sig i fællesskab i tæt samvær og at dette tankegang udbredes og accepteres ud fra Partiets politiske målsætninger samt ud fra dette sætter følgende økonomiske, kulturelle målsætninger samt politiske interesser:

 

  1. At skabe et harmonisk og aktivt samfund der er i stand til at klare sig selv og som i bevidsthed om deres samfundsmæssige ansvar lever i det grønlandske samfund.
  2. At skabe et samfund der ansvarsfuldt er brugere af landets ressourcer og som tilegner sig evner udefra som de har behov for og bruger disse evner til at kunne klare og styre sig selv.
  3. At skabe et samfund der giver gode vilkår og muligheder for alle.
  4. At skabe et ligestillet samfund, uden at skelne til fødested, køn samt religion.
  5. At skabe et samfund der ud fra bæredygtighedsprincippet passer på miljø samt levende ressourcer.
  6. At skabe et samfund med gode muligheder for udvikling med aktiv ansvarsfølelse og som lægger vægt på egen sundhed samt deres individuelle frihed.
  7. At skabe et samfund med en global konkurrencedygtig uddannelsessektor.
  8. At skabe et økonomisk samt politisk selvstændigt samfund.
  9. At styrke et åbent styreform i Grønland som ligger vægt på demokratiet.
  10. At forsvare internationale menneskerettigheder i Grønland.