Siumuts Politik

  1. At skabe et homogent, aktivt og livskraftigt samfund, hvis befolkning er deres ansvarlighed som et folk bevidst.
  2. At skabe et samfund, der gennem ansvarsfuld udnyttelse af landets egne ressourcer samt gennem nødvendige tilførsler udefra formår at tage egen skæbne i egen hånd.
  3. At skabe et grønlandsk samfund med gode vilkår og lige muligheder for alle.
  4. At skabe et grønlandsk samfund med ligestilling uanset fødested, køn eller religion.
  5. At bevare miljøet og de levende ressourcer i Grønland.
  6. At give medlemmer af det grønlandske samfund de bedste muligheder for at udvikle sig med ansvarsfølelse, i sundhed og i frihed.
  7. At skabe et grønlandsk samfund med et uddannelsessystem, der internationalt er konkurrencedygtigt.
  8. At skabe et grønlandsk samfund med økonomisk og politisk selvstændighed.
  9. At styrke en åben og demokratisk ledelse af Grønland.
  10. At værne om menneskerettighederne i Grønland.

Siumuts Politiskprogram 2014-2017