Inatsisartut

Inatsisartut

Siumut fik i 2016 valgt 10 medlemmer ind i Inatsisartut. 

 

 

Lars Emil Johansen

Formand for Inatsisartut

Jens-Erik Kirkegaard

Inatsisartut medlem

Udvalgsmedlem for Byggeri, revision 

 

Nikolaj Jeremiassen

Inatsisartut medlem

Udvalgs medlem for Erhvervspolitik, Turisme, Selskaber, Produktion, Arbejdsmarked, Arbejdsmarkedsuddannelse, Arbejdsmiljø, Integration

Jens Immanuelsen

Inatsisartut gruppeformand.

Udvalgs medlem for Økonomi, Finanser, Banker, Tilskud, Skat, Afgifter, Administration

Anders Olsen

Inatsisartut medlem

Udvalgs medlem  for Lovgivning, Retsvæsenet, Politiet, Fængselsvæsenet, Kriminalpræventive, Bolig, Anlægsområdet, Brandvæsenet, Vestnorden 

 

Laura Taunajik

Medlem af Inatsisartut

Udvalgs medlem  for Social området, Socialhjælp, Familiepolitik, Ligestilling, Handicapområdet, Alkoholpolitik, Rusmidler

 

Martha Lund Olsen

Medlem af Inatsisartut

Udvalgs medlem for

Vivian Motzfeldt

Medlem af Inatsisartut

Udvalgs medlem for Udenrigspolitik, Sikkerhedspolitik, Folkeskolen, Forskning, Kirken

Jess Svane

Medlem af Inatsisartut

Udvalgs medlem for Indenrigsområdet, Kommuner, Bygder, Ældre, Velfærd, Landbrug, Dyravl

Ineqi Skourup Kielsen

Medlem af Inatsisartut

Udvalgs medlem for Landstinget, Miljø, Energi, Klima, Uddannelse, Børn, Ungdom Fritid, Idræt, Forbrugerpolitik