§ 37 Spørgsmål fra Inatsisartut

Spørgsmål udarbejdet af

Svar til inatsisartut (Hent som PDF)

Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 -073 om IT - sikkerhed

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 072 om personoplysninger

 

Medlem af Inatsisartut, Laura Tàunâjik, Siumut

henhold til § 33, stk. 1, i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at forbedre plejefamiliernes vilkår ved dels at forhøje de almindelige plejefamiliers vederlag 

medfør af § 36 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgendeForespørgselsdebat om, hvilke muligheder er der for at lette vilkårene for forældre til handikappede børn, som er anbragt i en institution uden for forældrenes hjemby?  

henhold til § 33, stk. 1, i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at søge etableret en østgrønlandsk nationaldragtskole i Tasiilaq.

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 071 vedr. at fratage eller reducere fiskerilicenser

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 063 vedr. handicap område

 

Medlem af Inatsisartut,Jess Svane, Siumut

§ 33 forretningsorden, forslag til inatsisartutbeslutning om Rådgivende udvalg vedr. fiskeriproduktion og salg/eksport

 

Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 067 angående patienthotellet i Ilulissat

§ 37 spørgsmål nr.2017 - 049 vedr. kontrol af fartøjer og trawlere fra udlandet

 

Medlem af Inatsisartut, Knud Kristiansen, Siumut

 

Medlem af Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse, Siumut

I henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut fremlægger jeg hermed Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at lave en redegørelse om behov, muligheder og forudsætninger for en styrkelse af vore toldmyndigheders ind- og udsmuglingskontrol med fartøjer, som anløber grønlandske havne. Redegørelsen skal forelægges inatsisartut senest FM2018 

§ 37 spørgsmål nr.2017 - 066 om Mamaq fragtordning

 

Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut

 

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 080 vedr. Kommune Kujalleq mv.

Medlemmerne af Siumutgruppen i Inatsisartut

Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

§ 36 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende Forslag til forespørgselsdebat om en omlægning af børnetilskuddet, så det sikres, at alle børn får samme grundbeløb i børnetilskud.

§ 33 i forretningsorden forslag til inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut om projekterede "Nationalstadion"

§ 37 spørgsmål nr.2017 - 036 vedr. National Stadion

Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut fremlægger jeg hermed følgende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en under-søgelse, der definerer mulige fødevarepolitiske pejlemærker og visioner, der kan fremme sunde og varierede kostvaner hos befolkningen

henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut fremlægger jeg hermed følgende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at undersøge muligheden for, at der åbnes lufttrafikforbindelse mod vest.

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 048 om Fåreholderuddannelsen

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 076 vedr. forsyning af grønlandske madvarer på Det Grønlandske Patienthjem i København

 

Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

 

Inatsisartuts forretningsorden § 33, stk.1, fremlægges hermed Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at ændre Fiskeriloven således at den vestgrønlandske reje-TAC fremover fordeles ligeligt (50/50) mellem den kystnære og havgående flådekomponent.

§ 37 spørgsmål nr. 2017- 083 vedr. samlevende/ægtefæller på arbejdspladsen

Siumuts Inatsisartutgruppe

RETTELSESBLAD: Forespørgselsdebat om hvorvidt Grønlands nuværende benævnelse “Kalaallit Nunaat” bør ændres til “Inuit Nunaat”