§ 37 Spørgsmål fra Inatsisartut

Spørgsmål udarbejdet af

Svar til inatsisartut (Hent som PDF)

Medlem af Inatsisartut, Ineqi Kielsen, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 -073 om IT - sikkerhed

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 072 om personoplysninger

§ 37-spørgsmål nr. 2016-282 om anlæggelse af en militærbase ved Ivittuut

Medlem af Inatsisartut, Laura Tàunâjik, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 071 vedr. at fratage eller reducere fiskerilicenser

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 063 vedr. handicap område

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 047 vedr. ansvaret om jagtbeviser og jollelicenser

§ 37 spørgsmål nr.2017-037 vedr. offentlig hjælp

§ 37 sprørgsmål nr. 2017 - 030 vedr. isbjørnetællinger og kvote i Østgrønland

§ 37 spørgsmål nr. 280 ang. 2017 kvoter for narhvaler i Tasiilaq

§ 37 spørgsmål nr.2016-279 vedr. indhandlingsanlæg og indhandlingsskibe i østkysten

§ 37 spørgsmål nr.2016-278 vedr. prisniveau på varer i Østgrønland

Medlem af Inatsisartut,Jess Svane, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 084 vedr. Kalaallit Airport

§ 37 spørgsmål nr. 2016-276 vedr. servicekontakter

Medlem af Inatsisartut, Jens Immanuelsen, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 067 angående patienthotellet i Ilulissat

§ 37 spørgsmål nr.2017 - 049 vedr. kontrol af fartøjer og trawlere fra udlandet

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 033 vedr. lige ordninger for alle indhandlingssteder

§ 37 spørgsmål nr. 2017-019 vedr. grønlandske slædehunde

Medlem af Inatsisartut, Jens-Erik Kirkegaard, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017-029 Makrelkvotefordelingen i 2017

§ 37 spørgsmål nr. 2016-259 vedr. posttraumatisk stress syndrom

§ 37 spørgsmål nr. 2016-252 om Pædofilidømte

Medlem af Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse, Siumut

§ 37 spørgsmål nr.2017 - 066 om Mamaq fragtordning

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 053 om ændring af Inatsisartut lov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 046 vedr. servicekontrakter

§ 37 spørgsmål nr. 2017-060 vedr. Hvilke principper er anvendt til udpegningen af licitationsvinder? henhold tik Katsorsaavik

Medlem af Inatsisartut Martha Lund Olsen, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 080 vedr. Kommune Kujalleq mv.

Medlemmerne af Siumutgruppen i Inatsisartut

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med anbefalinger til hvorledes en tidsvareende og administativ hensigtsmæssig ungdomstjenste kan genindføres. Resultatet skal fremlægges Inatsisartut senest under EM17.

Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut

§ 37 spørgsmål nr.2017 - 036 vedr. National Stadion

Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 048 om Fåreholderuddannelsen

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 076 vedr. forsyning af grønlandske madvarer på Det Grønlandske Patienthjem i København

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 065 om udflytning af offentlig arbejdspladser

§ 37 spørgsmål nr. 2017 - 056 vedr. Turisme

Forslag til forespørgselsdebat om at engelsk bliver det andet undervisningssprog i stedet for dansk i folkeskolen.

Medlem af Inatsisartut Nikolaj Jeremiassen, Siumut

§ 37 spørgsmål nr. 2017- 083 vedr. samlevende/ægtefæller på arbejdspladsen

Siumuts Inatsisartutgruppe

RETTELSESBLAD: Forespørgselsdebat om hvorvidt Grønlands nuværende benævnelse “Kalaallit Nunaat” bør ændres til “Inuit Nunaat”